Kivonat a "Hajózási Szabályzat"-ból

A Magyar Köztársaság területén levő belvizekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Egyes vízi utakra vonatkozó részletes szabályok - Sió

A Sión a rádióhasználat kötelező. A csatorna Szekszárd (25,4 fkm) feletti időszakosan hajózható szakaszára nagyhajóval behajózni csak vízeresztés időszakában szabad. A hajózási lehetőséget biztosító balatoni vízeresztések várható kezdetéről és időtartamáról a várható vízállásokról (Siófok, Simontornya, Szekszárd), valamint az igénybejelentés határidejéről a tervezett vízeresztés előtt legalább 15 nappal hajósoknak szóló hirdetményben ad tájékoztatást a vízi út kezelője (tervezett hajózási program). A csatornán nagyhajóval történő hajózásra az igényt írásban kell bejelenteni a csatorna kezelőjénél a vízeresztés megkezdése előtt (vagy a már tervezett és kihirdetett hajózási program indulása előtt) legalább három munkanappal. A hajózási program lebonyolításához szükséges időn túli vízeresztés esetén a hajók a csatorna használatára az igényüket a helyszínen jelenthetik be. Az áthajózásra az engedélyt (a különleges szállításnak minősülő eseteket kivéve) a kezelő a helyszínen adja ki. A Sión történő biztonságos hajózás és a megfelelő tájékoztatás érdekében, minden olyan úszó létesítmény, illetve kötelék (kivéve kedvtelési célú kishajót és csónakot) vezetője részére, amely rádiótelefonnal nem rendelkezik, biztosítani kell a telefon használatának lehetőségét. A telefon hívószámát a hajózási igény bejelentésekor, de legkésőbb az indulás előtt be kell jelenteni a vízi út kezelőjének. A fenti feltételek betartásával az ereszkedő hajózás megengedett.

A 0-25,4 fkm között a szakaszon a vízi járművek előzetes bejelentés nélkül közlekedhetnek, de nem zavarhatják a Sióra esetenként megállapított és meghirdetett "Hajózási Programot". A torkolati zsilip feletti szakaszon az úszó létesítmény a hajózási nagyvízszint feletti vízállás esetén a kijelölt veszteglő helyen köteles vesztegelni. A veszteglő úszó létesítmény a horgonyt csak úgy helyezheti el, hogy azzal a közlekedést ne zavarja.

A 25,4-120,8 fkm között a szakaszon a hajó és úszómű a Hajózási Szabályzat általános részében foglaltak szerint közlekedhetnek és vesztegelhetnek, előzetes igénybejelentés alapján, a hajózási programba történő besorolás szerint; a 119,0-120,8 fkm közötti szakaszon völgymenetben haladó, saját meghajtó berendezéssel nem rendelkező (ereszkedő) hajó, amelynek hajótesten mért hossza a 40 métert meghaladja, csak parti kötél igénybevételével eresztve közlekedhet. Vesztegelni - baleset vagy műszaki hiba kivételével - csak az megjelölt oldalon és szakaszon szabad. Az úszó létesítmények egymás mellett nem vesztegelhetnek. A veszteglő úszó létesítmény a horgonyát csak úgy helyezheti el, hogy azzal a közlekedést nem zavarhatja. Baleset vagy műszaki hiba miatt szükségessé váló veszteglésről és várható időtartamáról a hajó (kötelék) vezetője köteles haladéktalanul értesíteni a csatorna kezelőjét. Köteles továbbá kellő távolságban figyelmeztetni a közeledő hajókat, hogy azok a szükséges intézkedést megtehessék. Úszómű a hajózási hatóság által kiadott engedély szerint vesztegelhet.