Vízengedés a Sió-csatornán

Vízengedés a Sió-csatornán

A Sió-csatorna egy időszakosan használt csatorna, ezért a használata során bizonyos üzemeltetési folyamatokat be kell tartani. A csatorna csak nagyon minimális része betonpartfalas, a nagy része földbe vájt mederből áll. A mederpartfal szinte végig töltés is egyben. Az üres meder kiszárad, a töltés földszerkezete kissé fellazul. A vízeresztés kezdetekor első lépésben pár napig kis vízmennyiséggel (5-10 m3/s) telíteni kell a medret, ekkor a töltések földje szép lassan feltelítődik vízzel, átnedvesedik, stabilizálódik a szerkezete. Ezt a vízmennyiséget folyamatosan kell növelni, így 1-2 hét alatt elérhető a hajózási vízszint, amely 20-30 m3/s átfolyást jelent siófoki zsilipnél. Ha hirtelen indulna nagy mértékű vízeresztés, akkor a csatorna kiszáradt medre nem bírná el a víz nyomását, sok helyen átszakadhatna és kimosódhatna a töltés. Hajózási program előtt általában alkalmaznak egy átmosást is, azaz a vízeresztést 30-50 m3/s nagyságúra emelik folyamatosan, mely során az uszadékokat és egyéb mederben lévő szennyeződéseket a víz kimossa. A csatorna tehát 1-3 hét alatt válik hajózhatóvá. A zsilip maximális kapacitása kb. 80 m3/s, de az utóbbi években a Balaton alacsony vízállása és az eresztések elmaradása miatt a meder állapota leromlott, és emiatt legfeljebb kb. 65 m3/s mértékű vízhozam lehet a vízeresztés mértéke (2006. januári érték).
A vízengedés végén szintén egy apasztási folyamatot kell végezni. Ennek lényege, hogy lassan és fokozatosan csökkentik az eresztés mértékét, így fokozatosan szárad ki a töltések földszerkezete. Ha a víz hirtelen eltűnne a csatornából, akkor a partfalakon a nyomás megszűnne, az átázott töltések földrégei megcsúsznának és beomlana a partfal. A vízeresztés mértékétől függően kb. 1-2 hét alatt tehát kiüríthető a csatorna.
Mindezek azt is jelentik, hogy a Balatonból leengedhető vízmennyiséget a csatorna üzemeltetése is erősen befolyásolja. Nyitáskor a meder telítése, az uszadékok kimosása, a hajózási program és a záráskori apasztás miatt legalább 8-10 cm-t csökken a Balaton vízszintje, ekkora vízmennyiséget egy-egy eresztés alkalmával minimálisan le kell engedni. Tehát a Balaton vízszintszabályozása során kis mértékben, 1-2 cm-rel nem csökkenthető a vízszint. Fontos megemlíteni, hogy a Sió-csatorna megfelelő állapotban tartásához szükséges is lenne évenkénti legalább egyszeri használat (vízengedés).